BILETY

* Wystartowała sprzedaż biletów online - KUP BILET JUŻ DZIŚ!  

Pierwsza gwiazda StarFest - ANDRZEJ PILIPIUK!

Podziel się

Andrzej Pilipiuk ur. 1974 – już jako dziecko odczuwał przemożny wstręt do nauki szkolnej i skłonność do fantazjowania.

Czas przeznaczony na odrabianie lekcji regularnie marnował, czytając książki. Lenistwo i snucie nierealnych marzeń spowodowały, że nie zdobył żadnego sensownego zawodu i teraz musi żyć z 500+ pobieranego na swoje potomstwo oraz z pisania fantastyki. Pokazujemy go na konwencie jako odstraszający przykład dla waszych dzieci i innych młodych nicponiów.

Andrzej Pilipiuk b. 1974 – already as a child he felt an overwhelming repulsion to school and a tendency to fantasize. Time spent on homework was regularly wasted reading books. Laziness and making unrealistic dreams meant that he did not get any sensible profession and now he has to live on 500+ collected for his offspring and writing fantasy. We're displaying him at the convention as a deterrent to your children and other young rascals.

 

Andrzej Pilipiuk