Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące festiwalu prosimy przesyłać na maila a.janiak@targi.lublin.pl *  

Stowarzyszenie Umarłych Statutów

Podziel się

Od 2018 roku zajmuje się ochroną praworządności w szkołach.

Członkowie Stowarzyszenia na co dzień udzielają porad uczniom i ich rodzicom, analizują postanowienia szkolnych statutów oraz przygotowują pisma interwencyjne do organów nadzoru pedagogicznego. Stowarzyszenie bierze czynny udział w debacie publicznej na tematy związane z edukacją, opiniuje projekty ustaw, a także poszerza społeczną świadomość tematu praw uczniów, prowadzi również grupę na Facebooku "Umarłe Statuty - o prawach ucznia" zrzeszającą obecnie ponad 50 000 osób.